Leiri täynnä! Kiitos ilmoittautuneille! 

Turvallisuussääntöjen mukaan leirille ei voi osallistua, jos osallistujakorttia ei ole täytetty asianmukaisesti. Yhdistys käsittelee annettuja tietoja luottamuksellisina eikä luovuta niitä sivullisille.

Lomake perustuu: Laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuudesta (75/2004) Henkilötietolaki (523/1999)