4H-iltapäiväkerho

Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla lukuvuonna 2021-2022


Iltapäiväkerhotoiminta on tarkoitettu 1-2 -luokkalaisille.

Järjestäjänä Kangasalan Seudun 4H-yhdistys. Kangasalan kaupungin vapaa-aikapalvelut koordinoi toimintaa. Tiedustelut marjaana.rosenqvist@kangasala.fi tai p. 050 550 9746, Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.


Lisätietoa iltapäiväkerhotoiminnasta kaupungin sivuilta: https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/iltapaivatoiminta-ja-kerhotoiminta/iltapaivatoiminnan-jarjestaminen-ja-maksut/


MAKSUT

·        130 euroa/kk (kokoaikainen toiminta)

·        100 euroa/kk (lyhennetty toiminta 3h/pvä tai 3pvä/vko)

Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu etukäteen ilmoittamatta toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Kerhomaksuun voi anoa maksuvapautusta tai -alennusta Kangasalan kunnan sivistyskeskuksesta.

Toimintaan hakeminen ja valintakriteerit

Toimintaan hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen tai kirjallinen hakulomake. Tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen jaetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kaikille tuleville 1. luokan oppilaille ja tulevat 2. luokan oppilaat pääsevät sähköiseen hakulomakkeeseen vanhoilla tunnuksillaan. Kirjallisella hakulomakkeella voi hakea, jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen